Nikola Tesla poduzetnički centar

O projektu

Naziv projekta: Nikola Tesla Poduzetnički centar (KK.03.1.2.31.0001)

Korisnik: Karlovačka županija

Ukupna vrijednost projekta: 32.009.541,75 kn

EU sufinanciranje projekta: 23.176.560,48 kn

Operativni program: „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“

Razdoblje provedbe: 01.03.2021. – 31.12.2023.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

ESIF logo
OPKK logo

O projektu:

Projektom Nikola Tesla Poduzetnički centar izgradit će se i opremiti infrastruktura Poduzetničkog centra (objekt NTPC i parkiralište), uspostavit će se kvalitetna upravljačka struktura i ojačati kapaciteti iste.

Poduzetnicima (MSP-ovima) s područja Karlovačke županije omogućit će se korištenje pratećih stručnih usluga (stručne i savjetodavne pomoći i usluga edukacije i informiranja u okviru poduzetničke potporne institucije) te će se otvoriti moderni co-working prostor. Navedeno će zadovoljiti potrebe regionalnog stanovništva, a isto tako stvorit će se pozitivna poduzetnička klima koja će osigurati adekvatno, kvalitetno i korisnički orijentirano poduzetničko okruženje s tendencijom rasta i razvoja gospodarstva, kako na regionalnoj, tako i na nacionalnoj razini.

Ciljane skupine

 • Poduzetnici
 • Poduzetnici početnici
 • Poduzetnici iz područja STEM industrije
 • Žene poduzetnice
 • Osobe s poduzetničkim ambicijama
 • Budući zaposlenici NTPC-a
 • Osobe s invaliditetom
 • Zakupoprimci co-working prostora
Nikola Tesla poduzetnički centar

Rezultati projekta

Provedbom aktivnosti ovog projekta:

 • Pružiti će se potpora jednoj poduzetničkoj potpornoj instituciji
 • Bit će izgrađena fizička infrastruktura i opremljena specijaliziranom opremom i suvremenim tehnologijama ukupne površine 4.523,08 m2
 • Očekuje se da će u tijeku trajanja projekta nefinancijsku potporu u vidu stručne i savjetodavne pomoći te edukacija primiti 30 postojećih poduzeća te 10 novih poduzeća s područja Karlovačke županije.

Karlovačka županija (prijavitelj) zajedno s Gradom Karlovcem, Poduzetničkom zonom Korana d.o.o. i Gimnazijom Karlovac (partneri), kroz provedbu navedenih projektnih aktivnosti ostvarit će i finalni rezultat ovog projekta, a to je stvorena pozitivna poduzetnička klima u vidu povećane konkurentnosti malih i srednjih poduzeća, potaknutim samozapošljavanjem, pružene pomoći u stvaranju novih MSP-ova te povećanog broja novih radnih mjesta u Karlovačkoj županiji.

Korisnik

Partneri

Partneri

Novosti