Kuna “out”​, euro “​in”​ – važan info za paušaliste

S 1. siječnjem 2023. godine Hrvatska će postati 20. država članica Europske unije u kojoj će euro postati službena valuta i tako se pridružiti zajednici više od 340 milijuna Europljana koji plaćaju eurom.

Kako je euro jedan od glavnih simbola europske integracije tako svaka zemlja članica eurozone ima mogućnost stavljanja motiva na nacionalnu stranu eurokovanice. Tako će na hrvatskim eurokovanicama biti motivi geografske karte Hrvatske, kune, Nikole Tesle i glagoljice sa šahovnicom u pozadini svih motiva.

Info za potrošače

Banka će na dan uvođenja eura automatski i bez naknade provesti konverziju kunskih sredstava na računima, depozitima, kreditima i drugom novčanom iskazu vrijednosti po fiksnom tečaju konverzije koji iznosi 1 euro = 7,53450 kuna. Uvođenje eura neće utjecati na valjanost postojećih ugovora o kreditu, depozitu i štednji u kunama i drugo, tako da ne treba sklapati nove ugovore. Razdoblje obveze dvojnog iskazivanja cijena (u kunama i eurima) prema potrošačima započinje najkasnije 5. rujna 2022. (neki su već počeli). Bankomati će od 1. siječnja 2023. započeti s isplatom eura, prvo s manjim apoenima od 10 i 20 eura, a kasnije će se postupno i prema potrebi uvoditi veći apoeni. Ukupno 12 mjeseci od dana uvođenja eura potrošači će zamjenu gotovog novca kune za eure moći obaviti u banci, FINA-i i Hrvatskoj pošti bez naknade.

Svi postojeći računi zadržat će svoj jedinstveni broj računa (IBAN), a dosadašnji transakcijski računi u kunama postaju transakcijski računi u eurima. Krediti realizirani u kunama na dan uvođenja eura bit će konvertirani u eure uz primjenu fiksnog tečaja konverzije. Ako je ugovorena fiksna kamatna stopa, ona ostaje nepromijenjena. Kod promjenjivih kamatnih stopa referentne stope u kunama bit će zamijenjene odgovarajućim referentnim stopama u europskoj nominaciji.

Početni paketi eurokovanica za potrošače i poslovne subjekte

U prva dva tjedna od dana uvođenja eura, znači do 15. siječnja, moći će se plaćati gotovim novcem kune i gotovim novcem eura. Opskrba potrošača i poslovnih subjekata početnim paketima eurokovanica započinje najranije mjesec dana prije dana uvođenja eura.  

Jedan početni paket potrošač plaća 100 kuna, a sadrži 33 eurokovanice svih apoena u vrijednosti 13,28 eura. Banka može opskrbiti potrošače s maksimalno pet početnih paketa eurokovanica po jednoj transakciji.

Početni paket za poslovne subjekte sadrži 525 eurokovanica svih apoena, u vrijednosti od 145,50 eura (prema fiksnom tečaju konverzije iznosi 1.096,27 kuna). Vrijednost početnog paketa preračunana prema fiksnom tečaju konverzije naplatit će se terećenjem kunskog transakcijskog računa poslovnog subjekta kod banke na dan preuzimanja početnih paketa.

Paušalisti mislimo na vas

Kako su od 5. rujna 2022. poduzetnici dužni na svojim računima dvojno iskazivati cijene Plavi ured je napravio novu verziju excel tablice za paušaliste koju možete preuzeti na njihovim službenim stranicama

Skip to content