O projektu

Naziv projekta: Nikola Tesla Poduzetnički centar (KK.03.1.2.31.0001)

Korisnik: Karlovačka županija

Ukupna vrijednost projekta: 32.009.541,75 kn

EU sufinanciranje projekta: 23.176.560,48 kn

Operativni program: „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“

Razdoblje provedbe: 01.03.2021. – 31.12.2023.

Projektom Nikola Tesla Poduzetnički centar izgradit će se i opremiti infrastruktura Poduzetničkog centra (objekt NTPC i parkiralište), uspostavit će se kvalitetna upravljačka struktura i ojačati kapaciteti iste.

Poduzetnicima (MSP-ovima) s područja Karlovačke županije omogućit će se korištenje pratećih stručnih usluga (stručne i savjetodavne pomoći i usluga edukacije i informiranja u okviru poduzetničke potporne institucije) te će se otvoriti moderni co-working prostor. Navedeno će zadovoljiti potrebe regionalnog stanovništva, a isto tako stvorit će se pozitivna poduzetnička klima koja će osigurati adekvatno, kvalitetno i korisnički orijentirano poduzetničko okruženje s tendencijom rasta i razvoja gospodarstva, kako na regionalnoj, tako i na nacionalnoj razini.

Aktivnosti projekta:

1. Izgradnja parkirališta za potrebe Centra
Nikola Tesla poduzetnički centar - parking
 • Aktivnost uključuje izgradnju parkirališta kod školske sportske dvorane Mladost za potrebe Nikola Tesla Poduzetničkog Centra, ukupne površine 3920 m2. Radovi na parkiralištu uključuju građevinsko-obrtničke radove (urbana oprema i hortikulturno uređenje), elektrotehničke instalacije i izgradnju prometnih površina.
  Izgrađeno parkiralište imat će kapacitet od 56 parkirnih mjesta, od čega su četiri mjesta za osobe s invaliditetom dok su dva mjesta predviđena za punjenje električnih automobila.
 • U sklopu građevinskih radova izvršit će se i opremanje novoizgrađenog parkirališta koje će biti inspirirano dostignućima Nikole Tesle: nadstrešnicom s fotonaponskim ćelijama ispod koje se nalaze klupe, interaktivnim videozidom te multimedijalnim panelima s podacima o samom Centru, Gimnaziji Karlovac i Nikoli Tesli općenito, info stupom s podacima o popunjenosti parkirališta, senzorima pametne rasvjete, podnom LED rasvjetom koja će vozilo uputiti do predviđenog parkirnog mjesta, punionicama za električne automobile, skutere i električne bicikle te urbanom opremom (pametne klupe, wi-fi hotspotovi).
2. Opremanje Centra i povezani radovi
Nikola Tesla poduzetnički centar - Tesla
 • Aktivnost obuhvaća opremanje interijera centra, nabavu i instalaciju fotonaponske elektrane na krovu zgrade izgrađenog objekta, nabavu i instalaciju sustava tehničke zaštite te nabavu audio/video opreme za potrebe izrade i distribucije promo videa.
 • Opremanje centra bit će inspirirano likom, djelom, životom, obrazovanjem i dostignućima Nikole Tesle. Cijeli objekt bit će prožet takozvanom „motivacijskom rutom“ s ciljem motiviranja korisnika Centra te poticanja na samoinicijativu, inovacije, promišljanje „izvan okvira“, prihvaćanje novih tehnologija te stvaranje pozitivnog i poticajnog poslovnog okruženja.
 • Prizemlje objekta bit će opremljeno i-Kioskom za registraciju korisnika Centra, recepcijom za administriranje svih događanja, posjeta, korisnika i uporabu infrastrukture, spremištem s 3D printerom i 3D ručnim skenerom, garderobom i „chill out zonom“ s prostorom za osvježenje i automatom za tople i hladne napitke, stolovima i stolicama te podestom za odmor i predah. Najveći dio prizemlja činit će multimedijalna polivalentna dvorana s kapacitetom od oko 80 sjedećih mjesta za posjetitelje i govornicom. Dvorana će biti opremljena pripadajućom multimedijalnom opremom (mikrofoni, kamere, projektori, platna, računalo, konekcijske točke, slušalice za simultani prijevod).
 • Na 1. etaži bit će opremljena co-working zona odijeljena staklenom stijenom od ostatka prostora gdje će biti opremljeno 12 radnih jedinica (stol, police, ladice, pregrade, stolice). Svaka radna jedinica bit će opremljena s prijenosnom radnom stanicom (laptop) visokih performansi i licencama za računalne programe (Adobe, Autodesk,…). Korisnicima Centra bit će omogućeno koristiti i samostojeći pisač (ploter) kao i skener/kopirni uređaj/printer visoke kvalitete. Drugi dio 1. etaže namijenjen je za PPI zonu (Poduzetničku potpornu instituciju) s uredima za djelatnike Poduzetničkog centra, ujedno i administrativno središte Centra. Također, 1. etaža bit će opremljena videozidom za zahtjevnije prezentacije.
 • 2. etaža bit će opremljena salom za sastanke, prezentacije i radionice s rotirajućim i fokus kamerama za online sastanke i prezentaciju, mikrofonima, mobilnom pametnom pločom, projektorom i rolo platnom kao i pripadajućim stolovima i stolicama.
 • Terasa 2. etaže bit će opremljena za potrebe ureda na otvorenom, te kao prostor za predah i opuštanje korisnika Centra po uzoru na suvremena radna okruženja velikih kompanija. Također, 2. etaža bit će opremljena osjetilnom komorom sa 180 stupnjeva videozidom za pregled 3D računalnih modela ili skenova proizvoda.
 • Druga aktivnost opremanja objekta odnosi se na nabavu i instalaciju solarnih panela (fotonaponske elektrane) na krovu objekta u cilju povećanja energetske učinkovitosti.
 • Za potrebe izrade promotivnih videa planirana je nabava audio/video opreme za potrebe Videodružine Gimnazije Karlovac (partnera u provedbi) koja će kontinuirano izrađivati video materijale u svrhu promocije te ih distribuirati kanalima rasprostranjenim među mlađom populacijom (Instagram,TikTok, YouTube…).
3. Uspostava organizacijskih i tehničkih uvjeta za rad NTPC
Nikola Tesla poduzetnički centar - prostor
 • Aktivnost se odnosi na izradu strateških i drugih dokumenata u cilju uspostave organizacijskog okvira i programsko-tehničkih uvjeta rada Centra.
 • Izrada Plana upravljanja Centrom obuhvaćat će Strategiju rada Centra, Program dodjele de minimis potpora za pružanje savjetodavnih usluga i usluga usavršavanja te Kriterije i uvjete za ostvarivanje prava na zakup co-working prostora. Kod izrade Kriterija i uvjeta za ostvarivanje prava na zakup Co-working prostora valja naglasiti da će prednost pri ostvarivanju prava na zakup Co-working prostora imati poduzetnici iz područja STEM tehnologija, s obzirom da se radi o trenutno najbrže rastućem području u kojem postoji stalna potreba za radnom snagom.
 •  Za uspostavu organizacijskih uvjeta neophodna je izrada internih pravilnika Centra koji uključuju pravilnike o radu, radne procedure, pravilnik o GDPR-u i druge potrebne dokumente propisane radnim pravom i važećim zakonima.
4. Jačanje kapaciteta zaposlenika NTPC za pružanje usluga poduzetnicima

Aktivnost uključuje osnaživanje kapaciteta budućih zaposlenika Centra sudjelovanjem na specijaliziranim edukacijama, stručnim osposobljavanjima i seminarima u cilju pružanja stručnih usluga korisnicima Centra (u okviru PPI) i razvijanja poduzetničkih znanja i vještina iz različitih područja:

  • organizacija i razvoj poslovanja tvrtke

  • pravni oblici poduzetništva i zakonodavni okvir

  • istraživanje tržišta i analiza potrošača

  • upravljanje odnosima s klijentima (CRM)

  • izrada poslovnih i investicijskih studija

  • izrada marketinške strategije

  • digitalni marketing

  • upravljanje rastućom tvrtkom

  • unaprjeđenje poslovnih procesa

  • strateško upravljanje prodajom

  • financijsko izvještavanje

  • računovodstvo

  • oporezivanje (porezi, PDV, trošarine)

  • zahtjevi za proizvode (norme, sukladnost proizvoda, etikete i oznake)

  • financiranje i financijska sredstava (izvori financiranja, potpore, bespovratna sredstva)

  • prava potrošača (potrošački ugovori, jamstva, rješavanje sporova, zaštita podataka)

U ovu aktivnost bit će uključeno pet budućih zaposlenika Partnera (Poduzetnička zona Korana d.o.o.)

 • Podaktivnost – Pružanje usluga stručne i savjetodavne pomoći poduzetnicima (MSP)

Podaktivnost se odnosi na pružanje stručnih usluga mikro, malim i srednjim poduzećima, poduzetnicima početnicima (start-upovi) od strane zaposlenika PZ Korana d.o.o., organizacijske jedinice za upravljanje NTPC-om, a u okviru djelovanja Poduzetničke potporne institucije koja će djelovati unutar Centra.

Za provođenje ove aktivnosti planira se zapošljavanje pet osoba koji će pružati individualne usluge poduzetnicima u obliku pomoći kod razrade poduzetničke ideje, poslovnog i financijskog planiranja, izrade marketing planova, izrade financijskih izvještaja, pomoći prilikom prijave na programe potpore poduzetnicima, pomoći prilikom umrežavanja s potencijalnim investitorima i partnerima, istraživanja tržišta, izrade prodajnih prezentacija, pravnog savjetovanja, računovodstvenog savjetovanja kao i ostale usluge u cilju jačanja konkurentnosti poduzetnika te razvoja poduzetničke klime na području Karlovačke županije.

Zaposlenici će provoditi i grupne edukativne aktivnosti za poduzetnike iz različitih područja (razvoj poslovanja, oporezivanje, računovodstvo za mikro/mala i srednja poduzeća, digitalni marketing, odnos s klijentima, razvoj komunikacijskih vještina i sl.) kao i informativne aktivnosti (izmjena zakona, pravilnika i propisa, informacije o aktualnim programima potpore za poduzetnike i sl.)

Također, u cilju promocije poduzetništva, samozapošljavanja i promicanja poduzetništva u području STEM industrije te stvaranja uvjeta za razvoj poduzetničke klime kod mladih osoba na području Karlovačke županije koje se još nalaze u sustavu obrazovanja, zaposlenici će održavati edukacije u svim srednjim školama na području Karlovačke županije.

Usluge savjetodavne i stručne pomoći te edukativne aktivnosti za korisnike Poduzetničkog centra pružat će se bez naknade i bit će dostupne svim zainteresiranima pod jednakim uvjetima.

5. Horizontalne aktivnosti vezane uz promicanje horizontalnih načela
 • U okviru provedbe projekta provodit će se i dodatne aktivnosti vezane uz promicanje horizontalnih načela u područjima Ravnopravnost spolova i nediskriminacija i Pristupačnost za osobe s invaliditetom.
 • Kao aktivnost za promicanje ravnopravnosti spolova i nediskriminacije organizirat će se jedan okrugli stol na temu “Žene u poduzetništvu” s ciljem jačanja poduzetničke svijesti i promicanja poduzetničke kulture među ženama koje su kao poduzetnice i korisnice mjera samozapošljavanja u manjini te uklanjanja stereotipa o ženama u području poduzetništva.
 • Također, kao aktivnost promicanja načela Pristupačnost za osobe s invaliditetom predviđeno je održavanje jedne jednodnevne radionice na temu „Primjena asistivnih tehnologija u zapošljavanju osoba s invaliditetom“ s ciljem poticanja poduzetnika na zapošljavanje osoba s invaliditetom i uklanjanja društvenih predrasuda o osobama s invaliditetom. Drugi cilj radionice je promicanje ideje za razvoj inovativnih asistivnih tehnologija kod poduzetnika.
 • Oba događaja bit će besplatna i otvorena za zainteresiranu javnost te će se održati u kongresnoj dvorani Centra.
6. Upravljanje projektom
 • Aktivnost se odnosi na reviziju projekta, provedbeno i financijsko praćenje aktivnosti projekta, osiguranje transparentnih informacija o provedbi projektnih aktivnosti te provođenje postupaka javne nabave i jednostavne nabave.
7. Promidžba i vidljivost
 • Promidžba i vidljivost sastoji se od nekoliko podaktivnosti.
 • U sklopu prve podaktivnosti planirane su tri medijske konferencije predstavljanja projekta i projektnih rezultata. Medijske konferencije biti će provedene u svrhu informiranja javnosti o svim fazama napretka projekta.
 • Druga podaktivnost je izrada vizualnog identiteta i promotivnih materijala. U ovoj podaktivnosti odvijat će se i promidžba projekta i informiranje javnosti putem medija, gostovanjem u emisijama na lokalnoj televizijskoj postaji te na lokalnim radiopostajama, objavom medijskih članaka u lokalnim tiskovnim medijima te na relevantnim internetskim portalima. Također, bit će izrađena i implementirana internetska stranica projekta te kreirani profili na društvenim mrežama (Facebook, LinkedIn, Instagram…).
 • Treća podaktivnost je organizacija promotivnih događaja. Za vrijeme trajanja projekta planira se održati devet promotivnih događaja na području Karlovačke županije (tri događaja u svakoj godini provedbe projekta) u obliku obilježavanja rođendana Nikole Tesle, održavanja Dana otvorenih vrata te Dana inovatora, a u svrhu promocije rada NTPC-a.
Skip to content