Nositelj/Korisnik

Karlovačka županija 

A. Vranyczanya 2, 47 000 Karlovac

Telefon centrala: 047 666 111

E-mail: ntpc@kazup.hr

Web: www.kazup.hr

Partneri

Grad Karlovac

Banjavčićeva 9, 47 000 Karlovac

Telefon: 047 628 111

Web: www.karlovac.hr

Poduzetnička zona Korana d.o.o. za usluge i poslovanje nekretninama

A. Vranyczanya 2, 47 000 Karlovac

Telefon: 047 609 170

Web: www.pzk.hr

Gimnazija Karlovac

Rakovac 4, 47 000 Karlovac

Telefon tajništvo: 047 654 130

Web: www.gimnazija-karlovac.hr

Skip to content