Tko je izuzet od dvojnog iskazivanja cijena?

Uvođenje eura kao službene valute pred poduzetnike stavlja puno posla. Od idućeg tjedna, 5. rujna, pa do 31. prosinca 2023. obavezni su svoje proizvode i usluge iskazati u kunama i eurima. Od 1. siječnja 2023. račune će izdavati isključivo u eurima. Morat će i na ispravama za isplatu plaća i ostalim naknadama od 5. rujna dvojno iskazati ukupni iznos isplaćen radniku (plaću, otpremninu i druga materijalna prava). To bi se moglo odnositi već na plaće za kolovoz ako će ih poslodavci isplaćivati nakon 5. rujna.

Kako se prikazuju cijene?

Svi poslovni subjekti imaju zakonsku obvezu prema potrošačima. Dvojno iskazivanje mora biti organizirano gdje god poslovni subjekt ima istaknutu cijenu proizvoda i usluga. Dakle, u poslovnim prostorijama na prodajnom mjestu, na robi ili cjeniku ako se radi o usluzi. Također, na internetskoj stranici, u ponudi ili ugovoru na trajnom mediju, u obavijesti koja se daje potrošaču prije ili tijekom sklapanja ugovora izvan poslovne prostorije i ugovora na daljinu. Dvojno iskazane cijene moraju biti naznačene i tijekom oglašavanja, bilo kojeg, kojim se nudi prodaja robe ili usluge. One moraju stajati i u opomeni i drugoj obavijesti o nepodmirenom dugu koja se dostavlja potrošaču, i to za ukupan iznos duga te kod drugih oblika iskazivanja cijena.

Tko ne podiježe obvezi dvojnog iskazivanja cijena?

To su sva tijela javne vlasti – dakle, ministarstva, županije, gradovi, državne tvrtke, sudovi i drugi. Dvojnog iskazivanja cijena izuzeti su i kiosci, zasloni blagajni i samoposlužni uređaji za prodaju roba i usluga. Zatim uređaji za samoočitovanje cijena u trgovini (price checker), iznosi cijena na strojevima za vaganje te naljepnice s vaganim barkodom i cijenom, povratna naknada na ambalaži, aparati za povrat ambalaže te povratne naknade ambalaže koje su vidljive na automatiziranom uređaju za preuzimanje otpadne ambalaže. U ovoj su kategoriji i igre na sreću te zabavne igre, totem benzinske postaje, fiksni panel i ostali fiksni stupovi s iskazanom cijenom.

Skupina izuzeća

Dvojnog su iskazivanja cijena izuzeti i proizvodni objekti OPG-a i objekti privatnog iznajmljivača koji pružaju ugostiteljsku uslugu u domaćinstvu. Također, do početka uvođenja eura obveze dvojnog iskazivanja cijena izuzeta su i spremišta, trapilišta i slično, a koja prodaju poljoprivredni sadni materijal. Izuzeta je i prigodna prodaja, odnosno sajmovi, izložbe i slično, prodaja putem automata, agregati i električne punionice, TV sučelja u svrhu prodaje usluga, kuponi za popuste te kuponi u vrijednosti vraćene robe.

Niti na iznosu cijene zrakoplovne karte neće biti dvojnog iskazivanja cijena, kao ni na taksimetru. Izuzete su i cijene otisnute na knjigama i drugim periodičnim publikacijama kao i iznosi koji se naznačuju na pošiljkama i uputnicama, na poštanskim markama, frankiranim markama te državnim biljezima, odnosno drugoj odgovarajućoj oznaci o plaćenoj poštarini.

Poklon kartice i vrijednosne kartice također su izuzete, kao i cijene otisnute na kartama putničkog prijevoza i ulaznica. Iskazivanja dvojnih cijena neće biti niti na vrijednosti na dokumentu koji se izdaje sukladno EU normi i propisanoj XML shemi.

Udruge prate rad poslovnih subjekata

Tko je uveo, a tko ne, dvojno iskazivanje cijena, manipuliraju li poslovni subjekti prilikom konverzije, provjeravat će „tajni kupci“ udruga za zaštitu prava potrošača koji su uključeni u projekt “Tajni kupac za zaštitu potrošača u procesu uvođenja eura u Republici Hrvatskoj” Ministarstva gospodarstva. Prvi usporedivi podatci istraživanja “tajnih kupaca” mogu se očekivati početkom studenoga, kada bi se mogle pojaviti i prve liste onih koji u projektu preračunavanja cijena u euro pokušavaju “loviti u mutnom”. Ministarstvo gospodarstva je naglasilo kako će ispravnost nadzirati i Državni inspektorat, koji je za pravne osobe predvidio kazne od 10 tisuća do 100 tisuća kuna, odnosno od 5000 do 15 tisuća kuna za odgovorne osobe.

TREBA TI POMOĆ OKO PISANJA POSLOVNOG PLANA?

Nudimo stručnu i savjetodavnu podršku mikro, malim i srednjim poduzećima, poduzetnicima početnicima te fizičkim osobama s poduzetničkim ambicijama

Skip to content