Nositelj/Korisnik

Karlovačka županija
A. Vranyczanya 2
47000 Karlovac

Telefon centrala: 047 666 111
E-mail: ntpc@kazup.hr
Web: www.kazup.hr

Partneri

Grad Karlovac
Banjavčićeva 9

47000 Karlovac

Telefon: 047 628 111
Fax: 047 628 134
Web: www.karlovac.hr

Poduzetnička zona Korana d.o.o. za usluge i poslovanje nekretninama
A. Vranyczanya 2
47000 Karlovac

Telefon: 047 609 170
Web: www.pzk.hr

Gimnazija Karlovac
Rakovac 4
47000 Karlovac

Telefon tajništvo: 047 654 130
Web: www.gimnazija-karlovac.hr