Završna konferencija projekta “Nikola Tesla Poduzetnički centar”

Projekt “Nikola Tesla Poduzetnički centar” završava s 31. prosincom 2023. godine. Od 1. ožujka 2021. godine puno je toga učinjeno te su ispunjene sve zacrtane aktivnosti:

  • opremanje centra i povezani radovi – fotonaponske ćelije, opremanje 700 m2 prostora na 3 kata
  • izgradnja parkirališta za potrebe centra – 56 mjesta, 2 mjesta za punjenje el. automobila, nadsteršnica s fotonaponskim ćelijama, video-zidovi, pametne klupe
  • uspostava organizacijskih i tehničkih uvjeta za rad NTPC-a
  • jačanje kapaciteta zaposlenika NTPC-a za pružanje usluga poduzetnicima – 5 zaposlenika, 300 sati edukacija
  • aktivnosti vezane uz promicanje horizontalnih načela (promicanje ravnopravnosti spolova i zabranu diskriminacije, pristupačnost za osobe s invaliditetom i održivi razvoj)
  • upravljanje projektom
  • promidžba i vidljivost

Podsjetimo, korisnik projekta “Nikola Tesla Poduzetnički centar” je Karlovačka županija dok su partneri Grad Karlovac, Poduzetnička zona Korana d.o.o./Nikola Tesla Experience Center Karlovac te Gimnazija Karlovac. Za prijavu u vođenje projekta bila je zadužena Javna ustanova Razvojna agencija Karlovačke županije. Ukupna vrijednost projekta je 4.248.396,28 eura, EU sufinanciranje projekta iznosi 3.076.058,20 eura.

Gradnja Centra na adresi Rakovac 6 trajala je pet godina i ukupno je u objekt i parkiralište uloženo 6,5 milijuna eura. Kroz ITU mehanizam osigurano je 3,1 milijun eura, Karlovačka županija je uložila 2,3 milijuna eura. U financiranju su sudjelovali i Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije te Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske s 400 tisuća eura, dok je Grad Karlovac osigurao 700 tisuća eura.

U Nikola Tesla Poduzetničkom centru nudimo stručnu i savjetodavnu podršku mikro, malim i srednjim poduzećima, poduzetnicima početnicima te fizičkim osobama s poduzetničkim ambicijama. Naše stručne savjetnice održale su 240 sati savjetovanja za 87 poduzetnika te su napisale 40 poslovnih planova. Na 15 održanih radionica sudjelovalo je više od 220 poduzetnika dok su održale 13 radionica po školama u Karlovačkoj županiji predstavljajući rad NTPC-a više od 200 učenika.

Iako projekt završava, priča o Tesli i Karlovcu se nastavlja…

TREBA TI POMOĆ OKO PISANJA POSLOVNOG PLANA?

Nudimo stručnu i savjetodavnu podršku mikro, malim i srednjim poduzećima, poduzetnicima početnicima te fizičkim osobama s poduzetničkim ambicijama

Skip to content